Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Agent i eget liv del 2

Læringsmål

Deltakeren skal ha fått praktiske utfordringer for å bli en god agent med kompetanse. Deltakerne skal forstå et
utvidet kompetansebegrep. Deltakeren skal kjenne til kjennetegn for psykisk styrke og mestring. Etter kurset skal
deltakeren ha etablert en kompetanseplan i forhold til krav i arbeids og samfunnsliv. Han skal også ha fått forståelse
for budsjett og egen privatøkonomi. Deltakeren skal ha fått forståelse for yrkeskompetanse og hva som kreves for å få
dette. Kurset bygger på del 1

Kurset består av totalt 80 timer

Kurset holdes over 10 uker, men 8 timer totalt hver uke

40 timer er veiledning og gruppesamtaler
20 timer er oppgavebesvarelser
20 timer er praktiske øvelser

Nivå:
Grunnkurs

Andre del av kurset Agent i eget liv

Praktiske utfordringer for å bli en god agent med kompetanse

Organisering og pedagogisk metode:

Læringsressurser:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

For alle 4 kursene gjelder følgende

Teoretisk forankring:  Agency ( Agent ieget liv) Bandura (1997, 2006) bruker begrepet human agency som et nøkkelbegrep i teorien. Begrepet
viser til at mennesket har potensiale til å være agent i eget liv. Å være agent i eget liv innebærer i følge
Bandura at vi har tro på egen evne til å oppnå ønskede effekter av egne handlinger.


Skaalvik & Skaalvik, 2013 : Det er selvregulering (å være agent i eget liv – og handle intensjonalt),
mestringsforventning (omfatter egenkraftmobilisering, influerer innsats, utholdenhet og valg av aktiviteter),
modelllæring (både gjennom instrumentelt og emosjonelt støttende lærerforbilder og prosjekter med
positive resultater) og læringsorientert målstruktur (som omfatter tilpasset opplæring, interessebasert
læring, individuell utviklingsplanlegging og bevissthet rundt den enkeltes personlige utviklingssoner). 

Disse sentrale ferdighetene skal være gjennomgående suksessfaktorer i kurset

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn